ป้ายกำกับ: ผลนางจุ่ม

สมุนไพรนางจุ่ม

No Comments
สมุนไพรนางจุ่ม

สมุนไพรนางจุ่ม

สมุนไพรนางจุ่ม

สมุนไพรนางจุ่ม มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักหวานดง (ชลบุรี), นางชุ่ม มะนาวป่า (ภาคเหนือ), ตาไก่หิน, เถาเดือยไก่, นมสาว, นางจอง, เหมือดคน เป็นต้น

นางจุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cansjera rheedei J.F.Gmel. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cansjera lanceolata Benth., Cansjera malabarica Lam., Cansjera monostachya M.Roem., Cansjera polystachya (Willd.) M.Roem., Cansjera scandens Roxb., Cansjera zizyphifolia Griff., Opilia amentacea Wall.) จัดอยู่ในวงศ์ OPILIACEAE

ลักษณะของนางจุ่ม
ต้นนางจุ่ม จัดเป็นพรรณไม้พุ่มรอเลื้อยเนื้อแข็ง แตกกิ่งก้านมาก มีความสูงของต้นได้ถึง 8 เมตร ลำต้นและกิ่งอ่อนเป็นสีเขียว มีขนสั้นนุ่มขึ้นปกคลุม ลำต้น เปลือกนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ตามลำต้นมีหนามทู่ขึ้นกระจายทั่วไปจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ชอบดินร่วนชุ่มชื้น ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง แสงแดดแบบครึ่งวัน มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชีย พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลจนถึง 700 เมตร

ใบนางจุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปรี หรือรูปใบหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวสั้น ๆ ถึงสอบเรียว ส่วนขอบใบเป็นคลื่น ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 3-13 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนาและเป็นมัน ผิวใบมีขนขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะตามเส้นใบ มีขนขึ้นประปรายที่เส้นกลางใบและโคน เส้นแขนงใบ เส้นใบเป็นแบบขนนกร่างแห 4-10 คู่ ก้านใบมีขนาดสั้น ยาวได้ประมาณ 3-5 มิลลิเมตร มีขนกระจาย

ดอกนางจุ่ม ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกยาวแบบช่อเชิงลดตามซอกใบ 1-4 ช่อ มีสีเหลืองอมเขียว แต่ละช่อยาวได้ประมาณ 1.3-4 เซนติเมตร และในแต่ละช่อจะมีดอกประมาณ 8-16 ดอก ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร แกนช่อดอกมีขนขึ้นปกคลุมหนาแน่น ดอกมีขนาดเล็ก ติดตามก้านช่อดอก ไร้ก้าน ดอกเป็นสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี ใบประดับมี 1 อัน ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม ขนาดยาวไม่เกิน 1 มิลลิเมตร มีขนสั้นกระจายทั่วไป เฉพาะขอบใบมีขนยาว กลีบรวมมี 4-5 กลีบ หลอดกลีบเป็นรูปโถหรือรูปคนโท มีขนาดกว้างประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 2.5-4.5 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉกแหลม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียงจรดกัน ขอบเรียบ สีเขียวอมเหลือง ผิวด้านนอกมีขนขึ้นกระจาย ส่วนด้านในเกลี้ยง ดอกมีเกสรเพศผู้ 4 อัน เรียงระหว่างแฉกกลีบรวม ยาวประมาณ 2.5-3 มิลลิเมตร อับเรณูมี 2 พู ขนาดเล็ก เกลี้ยง สีขาวอมเหลือง แตกได้ตามยาว อยู่ระดับปากหลอดกลีบรวม ก้านชูอับเรณูเกลี้ยง ติดอยู่ที่ฐานและเชื่อมติดบนกลีบรวม ส่วนเกสรเพศเมียมี 1 อัน รูปขวด รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ เกิดจาก 1 คาร์เพล ใน 1 ช่อง มีออวุล 1 อัน พลาเซนตาที่ฐานที่มีขนาดกว้างประมาณ 0.5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1.5-2.5 มิลลิเมตร เกลี้ยง สีเขียวอมเหลือง ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน ยาวได้ประมาณ 1 มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็นแฉก 4 แฉก จานฐานดอกมี …